Ganimed
(Drakon x Gardenia)
1996 AVI Pruebred Arobian
russ - poln. 3/4 Russian

Frischspermaversand
Landgestüt Zweibrücken

Decktaxe 500 Euro

Spirit of Colour
(Rubins Magic TV x Semper)
2005 Oldenburger
Natursprung und TG

Decktaxe 450 Euro
Decktaxensplitting
250 Euro bei Bedeckung
200 Euro bei Geburt


Unsere Adresse: Kirchberghof 1, 66482 Zweibrücken

Google Maps Generator by RegioHelden